POZNAJ NASZĄ

OFERTĘ

DLA SPÓŁEK MAŁYCH I DUŻYCH

Powiedziały jaskółki, że niedobre są spółki?

Przysłowie znane, lecz czy prawdziwe? Dobry i zaufany partner biznesowy może być znacznie cenniejszy niż najlepszy przyjaciel.

Oczywiście nie ma reguły, ale – co dwie głowy to nie jedna: wzajemne wsparcie, wspólne uczenie się, rozwijające dyskusje, różne podejścia do tego samego problemu. To wszystko są niewątpliwe plusy zespołowego działania. Udział wspólników w funkcjonowaniu spółki nie musi być równy – jeden z partnerów może wnieść wyłącznie kapitał, drugi natomiast swą wiedzę i talent, jeden jest lepszym organizatorem pracy, inny ma bogate znajomości biznesowe, jeszcze inny wiedzę z dziedziny prawa…

Skoro wspólnicy mogą pełnić w firmie różne funkcje, to i spółki mogą być różne. Wybór jest naprawdę duży: począwszy od spółki cywilnej, poprzez spółki osobowe, aż po kapitałowe prawa handlowego i spółki akcyjne. Każda forma wymaga ewidencji działań gospodarczych, a większość spółek, musi prowadzić tzw. pełne księgi i sporządzać coroczne sprawozdania finansowe. Rzetelne informacje księgowe nie tylko dają realny obraz przedsiębiorstwa, lecz mogą również znacząco wpłynąć na jego rozwój.

Pomoc w interpretacji bilansu i rachunku zysków i strat może pomóc nie tylko zwiększyć dochody firmy, ale również poprawić płynność finansową oraz lepiej zaplanować inwestycje.

PAKIETY DLA SPÓŁEK

Książka przychodów i Rozchodów – od 110 zł

Książka przychodów i Rozchodów z ewidencją VAT – od 180 zł

Księga rachunkowa bez VAT – od 220 zł

Księga rachunkowa z VAT – od 350 zł

 

Wszystkie ceny z oferty są cenami netto.
Oferta na stronie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego
.